Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

 • Avui
  • 12ºC
  • 5ºC
 • Diumenge
  • 12ºC
  • 4ºC
 • Dilluns
  • 13ºC
  • 2ºC
 • Dimarts
  • 15ºC
  • 6ºC
 • Dimecres
  • 16ºC
  • 7ºC
Notícies
Sou a: Inici / Municipi / Notícies / PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

Introducció

El projecte de Pressupostos Participatius vol millorar els canals de comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania i generar espais de reflexió col·lectiva entorn a les necessitats del municipi, pròpies dels governs oberts. Es tracta d'un procés democràtic, directe, voluntari i universal, on els vilatans decidiran en què gastar una partida de  20.000 € dels pressupostos municipals.

L'objectiu principal és incentivar la participació de la ciutadania en els afers públics, enfortint, d'aquesta manera, la democràcia, la participació, la transparència i la proximitat.

Es tracta, en definitiva, d'implementar processos més democràtics de participació ciutadana, a través de la participació directa dels veïns i de les veïnes del municipi i de les entitats.

Es pretén que sigui una eina de present però, també, de futur.

 

Principis bàsics

a)    Promoure la distribució de recursos i la màxima transparència.

b)    Aprofundir i fer pedagogia d ela democràcia participativa i de la responsabilitat de la gestió dels recursos municipals.

c)    Detectar i prioritzar les necessitats de la ciutadania.

d)    Donar protagonisme a la ciutadania i al teixit social en la gestió del pressupost municipal.

 

Quedaran excloses les propostes:

a)    Les que estiguin fora de les competències municipals

b)    Les que plantegin accions d’exclusió social o que puguin incrementar els riscos d’exclusió social, respecte a qualsevol persona del municipi.

c)    Les que contradiguin els diferents plans municipals aprovats.

d)    Les que facin referencia a activitats incloses dins programes de subvencions i plans d’ajuts o facin referencia a despeses municipals obligatòries.

e)    Les que siguin d’interès privat.

 

Podran presentar propostes:

a)    Les persones físiques empadronades a Almenar i majors de 16 anys.

b)    Les associacions o entitats d’Almenar

 

Contingut

Identificació.

Les propostes han d’anar acompanyades de les dades identificatives de la persona o entitat que les realitza per tal, si s’escau, aclarir possibles dubtes o sol·licitar esmenes.

a)    Nom i cognom, DNI, telèfon i correu electrònic en el cas de persona física.

b)    Dades de l’entitat i dades d’una persona representant, en cas d’entitat o associació

 

Presentació

Preferiblement en format PDF i per correu electrònic a cultura@almenar.cat amb l’assumpte PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019.

Atenent que, no tothom en fa ús d’Internet, excepcionalment, es podrà dur de manera manuscrita a les oficines de l’Ajuntament.

El termini de presentació de les propostes serà del dia 11 al 25 d’octubre de 2019.

Les propostes han de ser concretes, viables i avaluables. Han de contenir la descripció i la defensa de la proposta  clara i detallada.

 

Procés

1-    Sessió informativa pública i oberta a tots els vilatans.

 

2-    Presentació de les propostes dins del termini establert i del pressupost establert.

 

3-    Valoració tecnicoeconòmica de les propostes presentades. El tècnic emetrà uniforme raonat sobre cadascuna indicant si s’ajusta als requeriments especificat i si és o no viable tècnica i econòmicament.

 

4-    Publicació de totes les propostes, incloses i excloses, a la web de l’Ajuntament d’Almenar www.almenar.cat. En cas d’aquestes últimes s’especificarà el motiu pel qual han quedat fora del procés.

 

5-    Sessió informativa amb els regidors dels grups municipals, on es faran públiques les valoracions tecnicoeconòmiques de totes les propostes presentades dins el termini.

Aquesta sessió tindrà lloc a la sala de Plens de l’Ajuntament d’Almenar i serà publica i oberta a tots els vilatans.

 

6-    En el termini màxim d’una setmana de la data de la sessió informativa, es farà publica la data de les votacions i les propostes escollides de forma definitiva, que seran les que s’inclouran a les butlletes.

 

Es farà difusió a través de les xarxes socials de l’Ajuntament d’Almenar, i també mitjançant ebando, on s’hi farà constar l’enllaç per accedir directament a la pàgina web www.almenar.cat on estaran penjades totes les propostes.

 

7-    Votacions. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Almenar.

 

Es podrà triar només una de les propostes que hi haurà a les butlletes. Les butlletes i les urnes es trobaran al Local Social.

 

El projecte guanyador serà el que s’inclourà als pressupostos del 2020 per dur-lo a terme.

 

Et destaquem ...